Navodila za vpis otroka v Vrtec Šoštanj

NAVODILA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ŠOŠTANJ

  1.  Izpolnite vpisnico – vlogo za sprejem otroka v vrtec Šoštanj (priloga).
  2.  Podpišete izjavo, da ste seznanjeni s Pravilnikom o varnosti otrok v vrtcu Šoštanj – izvlečkom vsebine poglavja »IX. Dolžnosti staršev oziroma zakonitih zastopnikov     otroka« (priloga) – (Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu Šoštanj je v celoti objavljen na spletni strani vrtca).
  3.  Izpolnite vprašalnik: Kriteriji za sprejem v vrtec (priloga) – (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec je v celoti objavljen na spletni strani vrtca). (samo ob vpisu novinca)
  4.  Izpolnite in podpišite pisno soglasje/Izjavo o privolitvi staršev oziroma skrbnikov za nemoteno izvajanje posameznih dejavnosti, ki jih organiziramo in izvajamo v Vrtcu Šoštanj (priloga).
  5.  Da ste seznanjeni s priloženim Pravilnikom o načinu plačevanja staršev predšolskih otrok za programe v Vrtcu Šoštanj (priloga).
  6.  Da ste seznanjeni z možnostmi prejemanja računa za storitev vrtca (odločite se za eno od teh možnosti prejemanja računa za storitev vrtca) – (priloga).
  7.  Izpolnite osnovne podatke za uporabo eAsistenta za starše (priloga).
  8.  Izpolnite in oba starša podpišeta Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev (priloga).
  9. Pred vstopom v vrtec mora biti otrok zdravstveno pregledan. Potrdilo dobite pri pediatru vašega otroka.
  10.  Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na Centru za socialno delo en mesec pred vstopom otroka v vrtec.

Vse informacije v zvezi z vpisom vašega otroka v Vrtec Šoštanj dobite pri svetovalni delavki, na telefonsko številko 03/777 50 70, kamor lahko prinesete tudi izpolnjeno vpisno dokumentacijo.