Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki popestrijo in obogatijo vsakdanje delo v vrtcih in jih organiziramo z namenom, da bi bilo življenje v vrtcih še bogatejše in prijetnejše za otroke, starše in zaposlene .
Med obogatitvene dejavnosti štejemo različne dejavnosti po interesih otrok, ki jih vodijo vzgojiteljice v okviru rednega programa vrtca. Sem spadajo različne prireditve v kraju, izleti, obiski razstav, gostovanja kulturnih izvajalcev. Z obogatitvenimi dejavnostmi dodatno pripomoremo, da vrtec zaživi kot kraj veselja, optimizma in doživetij.

 • pevski zborček   (4 – 6 let) 
 • plesno folklorni krožek (4 – 6let) 
 • vrtec v naravi     (5 – 6 let) 
 • elementi športnega programa »zlati sonček« (4 – 6 let) 
 • lutkovni abonma (2 – 6 let) 
 • bralna značka »Ostržek« (4 – 6 let)
 • planinski krožek (5 – 6 let)
 • likovni krožek (4 – 6 let)
 • likovni natečaji (2 – 6 let)
 • dramski krožek (4 – 6 let)
 • preventivna zobozdravstvena vzgoja (3 – 6 let)
 • družinska rekreacija LAS (3 – 6 let)