Zdrav otrok v vrtcu

Zdravje je v veliki meri odvisno od okolja, zato se zaposleni v našem vrtcu trudimo ustvariti varno in zdravo okolje, v katerem se bodo otroci dobro počutili. Z veliko zunanjih aktivnosti ob vseh vremenskih pogojih poleg izvajanja preventivnih higienskih ukrepov in poudarkom na ozaveščanju o dobrih higienskih osebnih in zobozdravstvenih navadah, skrbimo za zdravje otrok. Ključno pa je tudi dobro sodelovanje z vami, dragi starši oziroma skrbniki, saj so naša skupna želja zdravi otroci v primernem okolju.

SPOROČANJE O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA

  • pred vstopom v vrtec za otroka pridobite potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda izbrani pediater po obveznem cepljenju, ki predstavlja pogoj za vključitev v javni vrtec
  • pred vstopom ali po ugotovljenem stanju, strokovni delavki v skupini otroka sporočite zdravstvene posebnosti ali druga kompleksna obolenja (kot so na primer vročinski krči, epilepsija, alergije,..)
  • v primeru, da otrok ob že znani bolezni potrebuje ukrepanje, ki vključuje dajanje zdravila, skupaj z izbranim pediatrom izpolnite individualni načrt za ukrepanje ob nujnem zdravstvenem stanju s pooblastilom o dajanju zdravila v vrtcu, ki vključuje privolitev starša s soglasjem zdravnika in navodila
  • za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni je pomembno, da starši ob odsotnosti otroka zaradi bolezni, obvestite strokovno delavko skupine

Kadar je otrok bolan, vas prosimo, da ostane v domači oskrbi in negi, dokler izbrani pediater ne presodi o vrnitvi v skupinsko varstvo. S primernim počitkom in bližino, omogočimo otroku hitrejšo ozdravitev in zmanjšamo možnost težjih potekov bolezni.

Kdaj se otrok lahko vrne v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni, pa so vam lahko v pomoč tudi smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje (VKLJUČITEV V VRTEC/ ŠOLO PO PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI ALI OKUŽBI) oziroma prikazano gradivo Sekcije za primarno pediatrijo (strokovne smernice – miselni vzorec).