Programi

Strokovna podlaga za delo v vrtcu predstavlja nacionalni dokument Kurikulum za vrtec, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Je dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcu. Programe v vrtcih določa 14. člen Zakona o vrtcih.

  • Dnevni program

Dnevni program izvajamo v vseh enotah in je namenjeni otrokom od 11 meseca starosti do vstopa v šolo. Traja od 6 – 9 ur in obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

  • Poldnevni program

Poldnevni program traja od 4 – 6 ur, vanj so vključeni otroci drugega starostnega obdobja. Traja od 7.00 ure do 13.00 ure. Poldnevni program bomo izvajali v enem oddelku 3 – 6 let v enoti Biba.

  • Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo