Dodatne dejavnosti

Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost in v nobenem primeru ne sodi v kurikul vrtca, ne glede na to ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikula za vrtce. Namenjene so otrokom, ki so že vključeni v vrtec. V vrtcu se izvajajo predvsem na željo staršev.

Dodatna dejavnost časovno ne posegajo v program vrtca in se izvaja po 16.00 uri oziroma, ko se izpraznijo posamezni prostori vrtca in ne moti izvajanja kurikula razen glasbene pripravljalnice in zgodnje učenje angleščine). Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši v celoti.

V vrtcu so starši seznanjeni s ponudbo izvajalcev preko izobešenih plakatov. Prijave sprejemajo izvajalci in starše seznanijo s programom. Vrtci izvajalcem različnih programov nudimo v uporabo le prostore.

Otroci iz posameznih enot se bodo lahko udeleževali naslednjih dodatnih dejavnosti:

– plesne urice
– glasbena pripravljalnica
– twirling
– zgodnje učenje angleščine
– Lena šport