Dietna prehrana in protokol uvedbe diete za otroka

Za ohranjanje stabilnega imunskega sistema in dobrega počutja otrok, poleg ostalih dejavnikov, močno vpliva tudi uravnotežena, lokalno in čim manj vnaprej predelana hrana. Ker otroci v vrtcu prejmejo do štiri obroke na dan, se zaposleni trudimo vzpostaviti zdrave prehranjevalne navade, sveže in raznolike obroke, ki so tudi vizualno privlačni in pripravljeni v skladu z dobrimi higienskimi praksami in HACCP standardi. Otroke spodbujamo k dobri kulturi prehranjevanja in samostojnosti s samopostrežnim načinom v višjih starostih skupinah.

DIETNA PREHRANA V VRTCU ŠOŠTANJ

Za otroke pri katerih se odraža preobčutljivost na določeno živilo, pripravljamo v vrtcu Šoštanj obroke, ki izhajajo iz primarnega jedilnika. Živila ali jedi nadomestimo s podobnimi sestavinami, ki so po hranilni sestavi najbližje prvotnemu živilu. Prav tako se trudimo, da je izgled obroka podoben obrokom ostalih otrok, da imajo čim manjši občutek drugačnosti znotraj sovrstnikov. Priprava in transport dietne prehrane poteka ločeno in primerno označeno.

PROTOKOL UVEDBE IN UKINITVE MEDICINSKO INDICIRANE DIETE

Ob ugotovljeni potrebi po dietni prehrani, starši pri izbranem specialistu pediatru ali specialistu na sekundarni oz. terciarni ravni pridobijo potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka. Ustrezno izpolnjeno potrdilo, z navedbo alergena/ov in opredeljeno veljavnostjo diete, izročite strokovni delavki skupine, organizatorici prehrane oziroma ga po pošti posredujete na naslov vrtca. V kolikor med veljavnostjo diete nastopijo kakršne koli spremembe, je potrebno pri zdravniku pridobiti novo potrdilo. Kadar pa otrok diete ne potrebuje več, pri izbranem zdravniku pridobite potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete in ga posredujete v vrtec.

V primeru kompleksnih ali strogo izločevalnih dietah se priporoča osebno srečanje ali vsaj telefonski pogovor starša z organizatorico prehrane in zdravstveno higienskega režima (03/898 67 33,