Označevanje alergenov v živilih oziroma jedeh

Upoštevajoč veljavno zakonodajo (Uredba (ES) 1169/2011), vas obveščamo o seznamu sestavin oz. proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti – t.i. alergeni, ki se pojavljajo v jedeh na našem jedilniku.

Na jedilniku, ki je pripravljen za vse otroke, alergenov v posameznih jedeh oz. živilih ne bomo posebej označevali (vir: dopis republiškega aktiva OZHRIP SV Slovenije Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za varno hrano, dr. Blaža Nahtigal, podsekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), so pa dostopni v interni dokumentaciji Zbirnik jedi in živil z vsebnostjo alergenov (povezava na dokument).

Seznam alergenov v živilih ali jedeh, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost:

Seznam_alergenov_v_zivilih_ali_jedeh

Zbirnik jedi in živil z vsebnostjo alergenov (pdf).