Organiziranost

V Vrtcu Šoštanj opravljamo dejavnost predšolske vzgoje v 3 enotah. Otroci so razporejeni v 25 oddelkov.

VRTEC ŠOŠTANJ UPRAVA
ENOTA BIBA
ENOTA URŠKA
ENOTA MOJCA

ENOTA BIBA

Kajuhova cesta 8
tel:. 03/898 67 30

V njej je oblikovanih 17
oddelkov dnevnega in
poldnevnega programa za
otroke od 1 – 6 let starosti

ENOTA URŠKA

Topolšica 98
tel.: 03/589 20 89

V njej so oblikovani 4
oddelki dnevnega
programa za otroke
od 1 – 6 let starosti

ENOTA MOJCA

Gaberke 101
tel.: 03/891 30 97

V njej sta oblikovana 4
oddelka dnevnega
programa za otroke
od 1 – 6 let starosti

BIBA ŠOŠTANJ 5. 15 – 16. 00 Posluje vsak dan, razen ob sobotah in praznikih.

URŠKA TOPOLŠICA
5.15 –15.30
Posluje vsak dan, razen ob sobotah in praznikih.

MOJCA GABERKE 6.15 – 15.30 Posluje vsak dan, razen ob sobotah in praznikih.

Spremembe poslovalnega časa so možne in zagotovljene v primeru objektivnih potreb staršev.

Združevanje enot, oddelkov zaradi zmanjšanega števila otrok

Spremembe poslovalnega časa so možne in zagotovljene v primeru objektivnih potreb staršev.
Pred prazniki, jesenskimi in zimskimi počitnicami enote poslujejo kot običajno, če je za varstvo prijavljenih zadostno število otrok: za prvo starostno obdobje najmanj 5 otrok, za drugo starostno obdobje najmanj 10 otrok. V primeru manjšega števila prijavljenih otrok organiziramo varstvo v dežurni enoti Biba v Šoštanju.

Med poletnimi počitnicami posluje samo enota Biba v Šoštanju. Če je za varstvo prijavljenih zadostno število otrok, poslujeta še enoti Urška v Topolšici in Mojca v Gaberkah.