ZAKAJI IN ZATOJI RADOVEDNOSTI V ENOTI MOJCA

Uspešno smo zaključili teden otroka ter mesec nacionalnega skupnega branja. V enoti Mojca so se odvijale različne dejavnosti kot npr. športno dopoldne, dan odprtih vrat, kviz radovednih vprašanj in zanimivih odgovorov itd. Na obisk pa je prišel tudi g. Peter Rezman. Otrokom je na zanimiv in njim primeren način predstavil delo pesnika.