Prometna vzgoja najmlajših otrok

Mesec november smo v pritličju enote Biba, namenili prometni vzgoji otrok s poudarkom na upoštevanju družbenih in prometnih pravil, razvijanju strpnosti in pozitivnega odnosa do okolja. Otroci so tekom različnih dejavnosti ter varnega vključevanja v promet, pridobili znanje, spretnosti, veščine in stališča za varno vedenje v prometu.