Program Neon – vsi otroci imajo pravico biti varni, močni in svobodni!

V preteklem tednu sta se strokovni delavki našega vrtca udeležili usposabljanja za izvajanje primarno preventivnega programa za zaščito otrok pred nasiljem in zlorabo. Osnovni cilj programa Neon je krepiti varovalne dejavnike, moč otrok ter jih opremiti s pravimi informacijami, znanji, socialno-čustvenimi kompetencami in samozavestnim vedenjem, da bi se znali in zmogli ustrezno odzvati in zaščititi pred morebitnim nasiljem in zlorabo. Del vsebin je namenjen tudi vsem zaposlenim v vrtcu in staršem otrok kot pomembnim odraslim osebam v otrokovi socialni mreži. Z izvajanjem projekta bomo pričeli v naslednjem šolskem letu.

https://www.programneon.eu/wp-content/uploads/2019/11/Zlo%C5%BEenka-za-star%C5%A1e_Program-NEON-za-preventivo-nasilja-in-zlorabe-otrok_O%C5%A0.pdf