Dan Zemlje v enoti Mojca

Danes, ko se soočamo s številnimi okoljskimi izzivi, je pomembno, da že v zgodnjem otroštvu otrokom privzgojimo spoštovanje do našega planeta. V predšolskem obdobju so otroci še posebej odprti za nova spoznanja in pridobivanje znanja. In ena izmed pomembnih priložnosti za spodbujanje okoljske ozaveščenosti je praznovanje dneva Zemlje. Dan Zemlje obeležujemo 22.aprila in na ta dan se izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo ozaveščenost o pomembnosti ohranjanja čistega in zdravega okolja. Ključna dejavnost je čiščenje okolice in pobiranje odpadkov. Z veseljem smo očistili prenovljeno igrišče, ki ga bomo kaj kmalu lahko začeli uporabljati.