Dan mobilnosti v Topolšici

V vrtcu Urška smo se pridružili tednu mobilnosti,  z namenom prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcu in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem krepiti njihovo zdravje. Otroci so se preko dopoldneva, s pomočjo prometnih znakov, preizkusili v spretnostni vožnji s kolesi, skiroji, poganjalci, s kredami risali trajnostna prometna sredstva ter se preizkusili v gibalnem poligonu.

Izziv je otrokom omogočiti čim bolj samostojno gibanje v lastnem okolju, ki pa je žal zaradi prometa vedno bolj ogroženo.