9. OBLETNICA VRTCA ŠOŠTANJ

V mesecu septembru 2023 mineva 9 let od vselitve v nov Vrtec Šoštanj na Kajuhovi cesti 8, kjer se
tako zaposleni kot otroci počutimo odlično.
Kot vsako leto so nas obiskali lastniki objekta, vodstveni tim podjetja Esotech iz Velenja in sicer  
Marko Škoberne, Boštjan Žigon, Robert Hudournik, Matej Planinc ter direktorica podjetja JZP,
Urška Dermol. 
Tudi tokrat so otrokom velikodušno donirali 1.500 € za nakup učnih in didaktičnih pripomočkov,
za kar se jim vsi iskreno zahvaljujemo.

Otroci in zaposleni Vrtca Šoštanj z ravnateljico mag. Mileno Brusnjak