Podelitev Bralne značke

Knjiga je najboljša prijateljica otrok, saj jim odpira vrata v svet domišljije in znanja. Knjige jih učijo pomembnih vrednot, kot so pogum, prijateljstvo in poštenost ter spodbujajo radovednost in željo po učenju. Ob branju otroci razvijajo empatijo, saj se vživijo v različne like in njihove zgodbe. Knjige so tudi odličen način za sprostitev in pobeg iz vsakdanjega življenja. Starši in vzgojitelji igramo ključno vlogo pri spodbujanju ljubezni do branja. Knjige pa lahko pomagajo otrokom razumeti in premagati tudi različne strahove ter težave. Branje je tudi dobra priložnost za kakovostno preživljanje družinskega časa. V sodelovanju z MZPM Velenje smo podelili bralna priznanja in Ostržke najbolj pridnim bralcem, ki so skupaj s starši skozi celo leto prebirali knjige in uživali ob najrazličnejših zgodbah. Bralna priznanja je prejelo 87 otrok. Prav toliko jih je prejelo tudi Ostržke. Vsem otrokom iskreno čestitamo!