Navodila za vpis

NAVODILA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ŠOŠTANJ

  1.  Izpolnite vpisnico – vlogo za sprejem otroka v vrtec Šoštanj (priloga).
  2.  Podpišete izjavo, da ste seznanjeni s Pravilnikom o varnosti otrok v vrtcu Šoštanj – izvlečkom vsebine poglavja »IX. Dolžnosti staršev oziroma zakonitih zastopnikov     otroka« (priloga) – (Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu Šoštanj je v celoti objavljen na spletni strani vrtca).
  3.  Izpolnite vprašalnik: Kriteriji za sprejem v vrtec (priloga) – (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec je v celoti objavljen na spletni strani vrtca). (samo ob vpisu novinca)
  4.  Izpolnite in podpišite pisno soglasje za nemoteno izvajanje posameznih dejavnosti, ki jih organiziramo in izvajamo v Vrtcu Šoštanj (priloga).
  5.  Da ste seznanjeni s priloženim Pravilnikom o načinu plačevanja staršev predšolskih otrok za programe v Vrtcu Šoštanj (priloga).
  6.  Da ste seznanjeni z možnostmi prejemanja računa za storitev vrtca (odločite se za eno od teh možnosti prejemanja računa za storitev vrtca) – (priloga).
  7.  Izpolnite osnovne podatke za uporabo eAsistenta za starše (priloga).
  8.  Izpolnite in oba starša podpišeta Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev (priloga).
  9.  Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na Centru za socialno delo en mesec pred vstopom otroka v vrtec.

 

Vse informacije v zvezi z vpisom vašega otroka v Vrtec Šoštanj dobite pri svetovalni delavki, na telefonsko številko 03/777 50 70, kamor lahko prinesete tudi izpolnjeno vpisno dokumentacijo.