logotip sostanj

Organiziranost

 

Organiziranost

 

V Vrtcu Šoštanj opravljamo dejavnost predšolske vzgoje v 3 enotah. Otroci so razporejeni v 23 oddelkov.

Skupno število vključenih otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo je 380.

 

 

 VRTEC ŠOŠTANJ
UPRAVA

   

 

 

 ENOTA
BIBA

 ENOTA
URŠKA

 ENOTA
MOJCA

 

ENOTA BIBA

Kajuhova cesta 8
tel:. 03/898 67 30

V njej je oblikovanih 17
oddelkov dnevnega in
poldnevnega programa za
otroke od 1 – 6 let starosti

    

ENOTA URŠKA

Topolšica 98
tel.: 03/589 20 89

V njej so oblikovani 4
oddelki dnevnega
programa za otroke
od 1 – 6 let starosti

ENOTA MOJCA

Gaberke 101
tel.: 03/891 30 97

V njej sta oblikovana 2
oddelka dnevnega
programa za otroke
od 1 – 6 let starosti

BIBA ŠOŠTANJ
5. 15 – 16. 00
Posluje vsak dan, razen ob sobotah in praznikih.

URŠKA TOPOLŠICA
5.15 –16.00
Posluje vsak dan, razen ob sobotah in praznikih.

MOJCA GABERKE
6.00 – 15.15
Posluje vsak dan, razen ob sobotah in praznikih. V času počitnic posluje samo enota Biba.

Spremembe poslovalnega časa so možne in zagotovljene v primeru objektivnih potreb staršev.

Združevanje vrtcev zaradi zmanjšanega števila otrok pred prazniki

Pred prazniki, jesenskimi in zimskimi počitnicami enote poslujejo normalno, če je za varstvo prijavljenih zadostno število otrok: za prvo starostno obdobje najmanj 5 otrok, za drugo starostno obdobje najmanj 10 otrok.
V primeru manjšega števila prijavljenih otrok organiziramo varstvo v dežurni enoti Biba v Šoštanju.  

Med poletnimi počitnicami posluje samo enota Biba v Šoštanju. Če je za varstvo prijavljenih zadostno število otrok, posluje še enota Urška v Topolšici.

Zaradi racionalnega poslovanja bomo v primeru manjšega števila otrok v ostalih pred ali po prazničnih dneh združili otroke znotraj posameznega vrtca.