logotip sostanj

Vizija razvoja

Vizija razvoja Vrtca Šoštanj

Želimo biti prijazen, sodoben, drugačen in varen vrtec,

v katerem bodo srečni in zdravi otroci.

Nuditi jim želimo bogastvo izkušenj in vzpodbujati njihovo pozitivno

samopodobo.

 

Ob izvajanju Kurikuluma za vrtce, bomo oblikovali lasten koncept kakovosti in iskali lastne poti in pristope za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.

Lastne poti in pristope za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti sem opredelila kot:

  • Strukturna raven (organizacija dela, prostor, materiali, oprema, kadri, razmerje med številom odraslih in otrok), to so objektivni pogoji in možnosti.

  • Posredna raven (profesionalen razvoj, sodelovanje med zaposlenimi, sodelovanje med vrtci in družino, sodelovanje z drugimi institucijami), to je subjektivni okvir pogojev možnosti.

  • Procesna raven (načrtovanje, izvajanje, rutinske dejavnosti, otrok v procesu, izvajanje kurikula, prikriti kurikul, refleksija), to je vzgojni proces v najširšem pomenu.

 

Vizijo Vrtca Šoštanj vidim usmerjeno v kakovostno predšolsko vzgojo, ki je kontinuirana dejavnost. Oblikujemo jo vsi udeleženci v sistemu vzgoje in izobraževanja, je odraz stanja, katerega želi doseči v korist vseh udeležencev v procesu vzgoje in izobraževanja. Tako jo bomo skupaj analizirali, jo določali in dogovorjeno zapisali. Le to naj bi obdržalo želeno stanje v prihodnosti, kar pa je zagotovo v realizaciji temeljnih nalog, katere nam določa Zakon o vrtcih.