logotip sostanj

Splošni podatki o vrtcu

Splošni podatki o vrtcu

Vrtec Šoštanj zastopa ravnateljica mag. Milena Brusnjak.

Je javni vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Šoštanj.

Sedež zavoda je na Kajuhova cesti 8, v Šoštanju.
Enote vrtca so: Biba v Šoštanju, Urška v Topolšici in  Mojca v Gaberkah.

 

Enota Biba

Enota Biba Šoštanj

Urska Enota Urška Topolšica

Mojca

 Enota Mojca Gaberke