logotip sostanj

Navodila za vpis

NAVODILA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ŠOŠTANJ

  1. Izpolnite vpisnico - vlogo za sprejem otroka v vrtec.
  2. Podpišete izjavo, da ste seznanjeni s priloženim Pravilnikom o varnosti otrok v vrtcu – izvlečkom vsebine poglavja »IX.
        Dolžnosti staršev oziroma zakonitih zastopnikov otroka« (Pravilnik je v celoti objavljen na spletni strani vrtca);
  3. Seznanite se s Pravilnikom o načinu plačevanja staršev predšolskih otrok za programe v Vrtcu Šoštanj;
  4. Izpolnite Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev, ki jo podpišeta oba starša;
  5. V kolikor želite plačilo storitev vrtca izvesti preko trajnega naloga, izpolnite Soglasje za SEPA direktno obremenitev;
  6. Pred začetkom uvajanja v vrtec, mora biti otrok zdravstveno pregledan, potrdilo pa oddate vzgojiteljici otroka.
  7. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na Centru za socialno delo en mesec pred vstopom otroka v vrtec.

Vse informacije v zvezi z vpisom vašega otroka v Vrtec Šoštanj dobite pri pomočnici ravnateljice, na telefonsko številka 03/898 67 35, kamor lahko prinesete tudi izpolnjeno vpisno dokumentacijo.