Programi

Programi Strokovna podlaga za delo v vrtcu predstavlja nacionalni dokument Kurikulum za vrtec, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Je dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa z novejšimi teoretskimi pogledi na...

Katalog IJZ Vrtca Šoštanj

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU Naziv organa:   VRTEC ŠOŠTANJ, Kajuhova cesta 8, Šoštanj Odgovorna uradna oseba: mag. Milena Brusnjak, ravnateljica Datum prve objave kataloga:   22. 4. 2010 Datum zadnje spremembe:       7. 10. 2019 Druge oblike kataloga: Tiskana...

Organiziranost

Organiziranost V Vrtcu Šoštanj opravljamo dejavnost predšolske vzgoje v 3 enotah. Otroci so razporejeni v 25 oddelkov.  VRTEC ŠOŠTANJ UPRAVA  ENOTA BIBA  ENOTA URŠKA  ENOTA MOJCA   ENOTA BIBA Kajuhova cesta 8 tel:. 03/898 67 30 V njej je oblikovanih 17 oddelkov...
Splošni podatki o vrtcu

Splošni podatki o vrtcu

Splošni podatki o vrtcu Vrtec Šoštanj zastopa ravnateljica mag. Milena Brusnjak. Je javni vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Šoštanj. Sedež zavoda je na Kajuhovi cesti 8, v Šoštanju. Enote vrtca so: Biba v Šoštanju, Urška v Topolšici in  Mojca v Gaberkah. Enota...
Dostopnost