Dnevni red

Dnevni red vključuje elemente: prihod v vrtec; igro v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo; zajtrk med 7.45 in 8.30 uro; raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj; sadna malica med 10.00 in 11.00...

Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost in v nobenem primeru ne sodi v kurikul vrtca, ne glede na to ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikula za vrtce. Namenjene so otrokom, ki so že vključeni v vrtec....

Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki popestrijo in obogatijo vsakdanje delo v vrtcih in jih organiziramo z namenom, da bi bilo življenje v vrtcih še bogatejše in prijetnejše za otroke, starše in zaposlene .Med obogatitvene dejavnosti štejemo različne dejavnosti...

Projekti vrtca

projekt “Eko vrtec” (1 – 6 let) projekt “Zdravje v vrtcu” (1 – 6 let) projekt “Samoevalvacija” (1 – 6 let) projekt “ Z igro do prvih turističnih korakov” (3 – 6 let) projekt »Zeleni nahrbtnik« (3 – 6 let) projekt  Unicef »Punčka iz cunj« (3 – 6 let) projekt »muca...
Dostopnost