Pomladno srečanje s starši

V začetku meseca marca smo izvedli pomladno srečanje s starši. Najprej smo jim z otroki v večnamenskem prostoru predstavili kako poteka dan v vrtcu, jih naučili ljudski ples »zibenšrit« ali sedmorka, nato pa smo skupaj vili kačo v našo igralnico. Tam so se lahko v...

Nekoč je bilo

V mesecu marcu smo se s časovnim strojem odpravili v obdobje naših babic, dedkov, prababic in pradedkov. Prebirali smo ljudsko literaturo, se učili ljudskih plesov, poslušali ljudsko glasbo in spoznavali tradicionalne šege, navade in običaje. Na dvorcu Gutelbuchel smo...

Ko pravljice oživijo

Novembra smo v naši skupini uživali ob branju pravljic in razvijali odnos do knjig. Obiskali smo knjižnico, se seznanjali z različnimi vrstami knjig, spoznavali zgodovino pisanja, urili predbralne in predpisalne spretnosti, spoznavali, da pravljice ne živijo samo v...

O naši skupini

Kdo se skriva v tej igralnici? To smo mi 3-4 letniki. 18 nas je (9 deklic in 9 dečkov) in smo že prav lepo vpeljani v vrtčevski svet igre, zabave in dnevne rutine. Z nami se igrata, učita in naše potrebe zadovoljita ga. Polonca Čremožnik in ga. Irena Žibert.  ...
Dostopnost