Vpis otrok  –  novincev  za  šolsko leto  2023/2024
bo potekal od 3. 4. 2023 do 14. 4. 2023 na upravi Vrtca Šoštanj, Kajuhova cesta 8 in sicer:

ponedeljek, torek in četrtek – od 7. do 15. ure 
sreda – od 7. do 17. ure
petek – od 7. do 13. ure

Vpis svojega otroka v Vrtec Šoštanj opravite tako, da:

  1.  Izpolnite vpisnico – vlogo za sprejem otroka v vrtec Šoštanj (priloga).
  2.  Podpišete izjavo, da ste seznanjeni s Pravilnikom o varnosti otrok v Vrtcu Šoštanj – izvleček vsebine poglavja »IX. Dolžnosti staršev oziroma zakonitih zastopnikov otroka« (priloga) – (Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu Šoštanj je v celoti objavljen na spletni strani vrtca).
  3.  Izpolnite vprašalnik: Kriteriji za sprejem v vrtec (priloga) – (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec je v celoti objavljen na spletni strani vrtca).
  4.  Izpolnite in podpišite pisno soglasje za nemoteno izvajanje posameznih dejavnosti, ki jih organiziramo in izvajamo v Vrtcu Šoštanj (priloga).
  5.  Da ste seznanjeni s priloženim Pravilnikom o načinu plačevanja staršev predšolskih otrok za programe v Vrtcu Šoštanj (priloga).
  6.  Da ste seznanjeni z možnostmi prejemanja računa za storitev vrtca (odločite se za eno od teh možnosti prejemanja računa za storitev vrtca) – (priloga).
  7.  Izpolnite osnovne podatke za uporabo eAsistenta za starše (priloga).
  8.  Izpolnite in oba starša podpišeta Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev (priloga).
  9.  Pred vstopom v vrtec mora biti otrok zdravstveno pregledan. Potrdilo (cepljenje . . .) dobite pri pediatru vašega otroka.
  10.  Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na Centru za socialno delo en  mesec pred vstopom otroka v vrtec.

Starši prvih 8 točk izpolnite do 21. aprila  2023.

Do navedenega datuma vrnete izpolnjeno dokumentacijo v pisarno svetovalne delavke.
V nasprotnem primeru smatramo, da ste odstopili od vpisa svojega otroka v Vrtec Šoštanj in ga tako ne bomo vodili v evidenci.

Starše obveščamo, da  51.a  člen Zakona o nalezljivih boleznih določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen,
če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja. Potrdilo pediatra starši oddajo vzgojiteljici ob prvem prihodu  otroka v vrtec.

Vse dodatne in želene informacije boste prejeli ob vpisu in na informativnem roditeljskem sestanku, ki bo potekal v drugi polovici meseca  maja  2023,
ko boste tudi obveščeni o sprejemu vašega otroka v vrtec.

(Skupno 2.146 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost