Jaz pa grem na zeleno travco

Družina in starši so tisti temeljni prostor, iz katerega izhajamo in pomeni primarni prostor socializacije in graditve identitete.Mlad človek se lahko v družini uči, kaj pomeni biti tu za nekaj, kaj pomeni biti tu za nekoga, in kaj pomeni biti tu drug za drugega.Na...
Dostopnost