Rastem, raste …

Pomembno je otrokom nuditi možnost, spodbude in dejavnosti, da sprašujejo o tem kar vidijo in se učijo iskati odgovore tako, da raziskujejo z lastno aktivnostjo. Na podlagi tega smo se odločili za temo Rastemo – raste, kjer so imeli otroci možnost raziskovanja,...

Prišla je pomlad

V mesecu aprilu smo z otroki uživali ob pogledu na spremembe v naravi, ki so nas popeljale v svet raziskovanja in izkustvenega učenja. Veliko bivanja na travniku nam je omogočilo spoznavanje pomladanskih cvetlic in travniških živali. Nabrali smo si cvetlice, jih...
Dostopnost