Dnevni red

Dnevni red vključuje elemente: prihod v vrtec; igro v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo; zajtrk med 7.45 in 8.30 uro; raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj; sadna malica med 10.00 in 11.00...

Programi

Programi Strokovna podlaga za delo v vrtcu predstavlja nacionalni dokument Kurikulum za vrtec, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Je dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa z novejšimi teoretskimi pogledi na...
Dostopnost