Skrb za zdravje otrok v vrtcu

Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed pomembnih nalog vseh zaposlenih v našem vrtcu. Skupaj s starši skrbimo za ohranjanje zdravja in za preprečevanje širjenja bolezni otrok. Že ob vpisu otroka v vtrec, starše seznanimo z nujnim zdravniškim pregledom...

Katalog IJZ Vrtca Šoštanj

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU Naziv organa:   VRTEC ŠOŠTANJ, Kajuhova cesta 8, Šoštanj Odgovorna uradna oseba: mag. Milena Brusnjak, ravnateljica Datum prve objave kataloga:   22. 4. 2010 Datum zadnje spremembe:       7. 10. 2019 Druge oblike kataloga: Tiskana...

Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost in v nobenem primeru ne sodi v kurikul vrtca, ne glede na to ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikula za vrtce. Namenjene so otrokom, ki so že vključeni v vrtec....

Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki popestrijo in obogatijo vsakdanje delo v vrtcih in jih organiziramo z namenom, da bi bilo življenje v vrtcih še bogatejše in prijetnejše za otroke, starše in zaposlene .Med obogatitvene dejavnosti štejemo različne dejavnosti...

Projekti vrtca

projekt “Eko vrtec” (1 – 6 let) projekt “Zdravje v vrtcu” (1 – 6 let) projekt “Samoevalvacija” (1 – 6 let) projekt “ Z igro do prvih turističnih korakov” (3 – 6 let) projekt »Zeleni nahrbtnik« (3 – 6 let) projekt  Unicef »Punčka iz cunj« (3 – 6 let) projekt »muca...
Dostopnost